Zajímá Vás, jak probíhá LPG přestavba Vašeho vozidla?

S LPG přestavbou začínáme současně z obou dvou stran. Jeden montážník je odpovědný za instalaci tzv. „předku“, tzn. instalace reduktoru, řídící jednotky, odpojení vstřikovačů, instalace plynových vstřikovačů a kabeláže. Druhý montážník instaluje nádrž LPG, přípojku plnění, natažení dopravní trubice plynu, multiventil a přepínač.

V motorové části se musí nejdříve namontovat sací hadičky tak, aby se mohli navrtat na vhodná místa otvory pro vstřikovací trysky. (1).

LPG

Vstřikovače plynu LPG (2), přes otvory (1) dopraví plyn hadičkou do válců.

LPG

V dalším kroku následuje instalace odpařovače a reduktoru tlaku (Reduktor 4) a bezpečnostního ventilu plynu LPG.

LPG

Instalujeme měděný a gumový trubkový systém s bezpečným ukotvením. Reduktor zapojíme do chladicího systému motoru.

LPG

Po montáži trubkových rozvodů následuje instalace elektrických zařízení.

LPG

Připevníme LPG řídící jednotku (ECU 5), přepínač provozu benzín-plyn (6), položíme kabelové rozvody s velkým důrazem na správné propájení spojů a provedení izolace.

LPG

V zadní části vozu, mezitím probíhá instalace LPG nádrže (7) a multiventilu (8)

LPG

LPG

... a plnícího hrdla (9)

LPG

Měděná dopravní trubka (10) od nádrže LPG do přední motorové části (včetně obslužných kabelů měření hladiny plynu) se instaluje na podvozku vedle brzdových trubek a jsou přichyceny kovovými příchytkami.(11)

Dalším krokem je tankování plynu. Kontrolujeme všechny spoje od nádrže počínaje až ke vstřikovačům LPG.

Pomoci počítače nastavíme základní parametry motoru a provedeme automatickou kalibraci. Následně parametry upravíme na silnici v dynamickém režimu.

LPG